KOPONYA-CSONTKOVÁCSOK

A legtöbb kultúrában vannak kezelési feljegyzések erre vonatkozólag, és a koponya kezelésének népi orvoslási formái is léteznek.
Ennek teljes ismerete lényegileg a csontkovács praktikák csúcsát jelenti. Nem csak fizikai betegségek, hanem mentális zavarok is kezelhetők vele, vagyis ennek ismerője egy másik személyen tudatmódosítást is képes volt végrehajtani. A keleti iskolák, az osteopathia, és a chiropractika módszerén belül is ismeretes a koponyacsontok kezelései, a Craniopathia. A kranioterápiás technikák által sok, ismeretlen eredetűnek tartott betegség is kezelhetővé vált.

1909-ben Dr. WILLARD CARVER chiropractor volt az első, aki ázsiai és a dél-amerikai indián módszerek nyomán, a nyugati orvoslás szemszögéből kezdte vizsgálni a „koponya-csontrakást” Ő bizonyította először, hogy a koponyacsontok varratairól alkotott összecsontosodási elmélet téves.

1920-ban, Kanadában,dr. NEPHI COTTAM chiropractor, az Egyesült Államokban pedig WILLIAM GARNER SUTHERLANDosteopath doktor fejlesztette tovább Carver elméletét. Természetesen, mindegyikük a maga nézetei szerint:

 • Sutherland először is sajátos készüléket fejlesztett ki ahhoz, hogy saját koponyacsontjait mozgassa vele. Módszere az Elsődleges Légzési Mechanizmusra, valamint a craniális ritmusra épít Cranial Osteopathy néven. Nagyon lágy technikák jellemzik e terápiát, ezért egy-másfél óráig is eltarthat egy kezelés.

 • Azóta többen is kidolgozták kraniopátiás módszereiket, de a koponya-kezelések modern formái mind Nephi Cottam és W.G. Sutherland munkáiból származnak.

  A SOT és az AK módszertan komplex megközelítést kínál állapotok széles változatosságára, amíg a kranioszakrális terápia (Upledger megközelítése) egy viszonylag egyszerű kiegészítést kínál olyan módszerekhez, melyet sok terapeuta már alkalmazott.
  Az AK néhány aspektusát már átvették más egészségügyi ellátók, mint például masszázs terapeuták és természetgyógyászok, kik között nem mindenki rendelkezik azokkal a diagnosztizáló készséggel és széles látókörű tudással a neuromuszkuloszkeletális rendszerrel kapcsolatban, amit pl. egy kiropraktortól vagy oszteopáttól elvárnak.

  Ázsiai kraniopátia

  A régi különböző népgyógyászati alkalmazásokon túl a modern koponyaterápiák ötvözik kelet és nyugat tudományát. Az osteopath technikákat kombinálták a hagyományos kínai orvoslással, így egy sajátosan kínai szemléletű, de tudományosan meghatározott módszer alakult ki.

  Prof. BRIAN Y.K. CHAN
  1980 – ban szerzett diplomát a Hong Kong-i Kínai Egyetemen. Ezután számos kutatásokat szervezett a test és a koponya manuális technikáinak ismereteire. A ’90-es évek közepén kezdte tanítani a Synthetic Manual Physio Therapymódszerét Hong Kong-ban, Szingapúrban és Japánban.
  Prof. W. Y. Mak – kal megalapítják a “The Society of Synthetic Manual Physio Therapists”.(Az irányzatot jelenleg 16 országban - Új-Zealandtól Skandinávián át Amerikáig - fogadták el). Valamint Ö hozta létre az „Ázsiai Koponyaorvosok Társaságát”. Terápiás módszerét Cranial Alignment Therapy néven jegyzik.


  Komplex kezelési megoldásokat ad az egész testre vonatkozóan.

  Ezek az iskolák mára szinte az egész világon elterjedtek, de földrészenként mégis eltérőek, mivel a helyi technikák, ismeretek beleszövődtek az alapismeretekbe, nézetekbe. Mégis, mikor a 19. században megjelentek nyugaton, az akadémiai orvoslás látóterében, "orvostudományon kívülinek" minősítve, gyanakvó elutasításban részesültek. A korai élharcosok spekulatív, és magába forduló, homályos elméletei is nagyban táplálták a módszereik tudományos voltával kapcsolatos kételyeket.
  A csontrakás tudományának hatékonysága azonban empirikusan beigazolódott. Később, amennyire lehetett, megszabadították a spekulatív, babonás terhektől. Ezen túl az is bebizonyosodott, hogy a mozgásrendszerhez való kapcsolódása folytán messzemenően önálló sajátosságok, és törvényszerűségek jellemzik. A modern anatómiai, biomechanikai és idegkórtani szemlélet alapján közelítettek egymáshoz a különböző nézetek. Kétfajta elvárás alakult ki a módszerrel kapcsolatban:

  Ázsiai téren: A csontkovács a mozgásrendszer és energetikájának működésével, diagnosztikájával, terápiájával, megelőző és rehabilitációs gyógytornával, törések és ficamok ellátásával foglalkozik.

  Nyugati meghatározásban: A "csontkovácsolás" a muszkuloszkeletális (mozgásszervi) gyógyászat egyik szakága, mely a mozgatórendszer élettanával, a Funkcionális Ízületi Blokk (FIB) kórélettanával, diagnosztikájával, terápiájával, valamint megelőző és rehabilitációs lehetőségeivel foglalkozik.

  A kettő csak elviekben hasonló. Mindkét szemléletre rányomja bélyegét az adott területen hivatalos medicina. Magyarán keleten egy komplex, önálló gyógyászati rendszer, míg nyugaton, mint kiegészítő lehetőség működik.

  ÁLLATI CSONTKOVÁCSOK

  Az emberi nyavalyákból adódóan más emberek az állatokkal kezdtek foglalkozni. Az állatorvoslás minden nomád nép életében elsőrendűen fontos tudomány, hiszen a régi korok emberei is ismerték az állatok - főleg lovak, szarvasmarhák, kecskék, juhok - manuális terápiáját.

  Osteopath vonalon, 1970-ben egy francia állatorvos, Dr. DOMINIQUE GINEAUX a humán kezelési technikákat adaptálta át lovakra. Írt egy könyvet is erről, „Les Cheveaux m’ont dits” (Lovak mondták nekem) címmel. Munkája erősen közreműködött a lovak, később más állatok kezelésében is, így alapítónak lett nyilvánítva e műfajban. Ezt követően ez az Osteopath irányzat hatalmasat fejlődött, ezzel újfajta látásmódot és új terápiát hozva létre az állatgyógyászatban.

  Amerikában, a Chiropraktika iskoláin belül 1986-ban, Dr. SHARON WILLOUGHBY állatorvos és kiropraktor dolgozta ki a műfaj gyakorlati filozófiáját, megfelelő kezelési műfogásait. 1988-ban egy konferencián tartott előadást tevékenységéről. Ennek sikere után 150 óás kurzusokon kezdte el oktatni módszerét állatorvosoknak, és kiropraktoroknak. 2000 Júniusában, az akkorra már népszerű Willoughby dr. vezette társaság, megalapította az amerikai állatorvos-kiropraktorok egyesületét, az American Veterinary Chiropractic Association-t. (AVCA) Ezen belül jött létre a mára önállóan működő "Állatcsontkovács Iskola" (Animal Chiropractic School).

  << Vissza a Történelemhez